vývěva RS3D-EX WIGAM 46L/min ATEX R290/R600a!!!- AKCE!
 
vývěva RS3D-EX pro chladiva vč. A3L - R600a, R290!!!
Vaše cena: 20 691,- Kč s DPH (17 100,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   32500608
Stav zboží  
Hmotnost zboží:   7 kg
 
Tento produkt byl přidán dne 08. 10. 2019.

Dvoustupňová  CERTIFIKOVANÁ vývěva RS3D-EX s výkonem 46l/min.  pro všechna chladiva vč. R600a a R290.

Nominální výkon motoru 120W, otáčky 2800/min., olejová náplň (min. olej K1) 300ml., pracovní teplota 0-40st.C, váha 6,5kg

Provozní pokyny:

1. Vývěva je vyrobena s motorem ATEX.  Certifikace motoru: IIB 3GD nA tD T4 IP55 (zóna 2-22 Atex)  

2. Připravte místo, kde chcete vývěvu používat, abyste se vyhnuli možným zdrojům iniciace (otevřené plameny, elektrická zařízení, která mohou vyvolat jiskry, nikoli elektrická světla atd.).

3. Místo, kde se vývěva používá, nesmí být malé a musí být dostatečně větrané.  

4. V systémech s R600a, R290 a R1270 nepracujte s otevřeným ohněm, ani při pájení, ani při detekci těsnosti.

 5. Nenoste syntetický oděv.  

6. Během provozu nekuřte.

 7. Vždy se ujistěte, že je vývěva připojena k vhodně chráněnému síťovému napájení vybavenému účinným uzemněním.  8. Vývěvy RS3D-EX jsou určeny pouze pro zaškolený personál, který musí znát základy chlazení, chladicí systémy, chladiva a možné škody, které může zařízení pod tlakem způsobit.  

9. Otevření chladicího systému musí být provedeno výhradně pomocí řezačky trubek.

10. Chlazení motoru vývěvy se provádí nucenou cirkulací vzduchu; čerpadlo musí pracovat na dobře větraném místě.  

11. Používejte vhodnou osobní ochranu, jako jsou ochranné brýle a rukavice; kontakt s chladivem může způsobit slepotu a další zranění osob.

12. Po naplnění olejem připojte hadici pro výfuk páry dodávané s čerpadlem (dlouhé 5 m) místo odvzdušňovacího víčka (oranžové víčko). Ujistěte se, že výpary jsou odváděny mimo pracovní oblast.  

13. Připojte napájecí kabel 5 m. Ujistěte se, že zástrčka je 5 m od pracovního místa. Dále se ujistěte, že po délce kabelu nejsou žádné spínače nebo jiné přerušení.