test kyselosti oleje pro systémy s CO2 (R744)
 
TESTOIL-3P-CO2 CARLY
Vaše cena: 511,- Kč s DPH (422,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600292
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 01. 2018.

Jednoduchý test, jak na místě určit stupeň kyselosti oleje používaného v R744 systémech (POE, PAG, PAO...)

Otevřete lahvičku, naneste olej , který má  být testován na spodek šroubovací čepičky  (9ml oleje). Zatřepejte, nechte 10 s usadit a zjistěte barvu směsi:

Fialová - test je uspokojivý , olej je v pořádku.

Žlutá - vysoká kyselost oleje, olej vyměňte.

Prostředek výhradně pro profesionální použití!

------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H302 Zdraví škodlivý při požití

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest