sprej detekční ULITH pěna 400ml
 
sprej detekční ULITH pěna 400ml
Vaše cena: 241,- Kč s DPH (199,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600258
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 07. 2013.

sprej detekční ULITH pěna 400ml

detekční pěna pro zjišťování netěsností a úniků

* antikorozivní

*nehořlavý

*netoxický

-----------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

 

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky