sprej desinfekční CARLYBIO 500
 
sprej desinfekční CARLYBIO 500
Vaše cena: 491,- Kč s DPH (406,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600139
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 11. 04. 2012.

sprej čistící a desinfekční CARLYBIO 500  pro klimatizace, kondenzátory, výměníky

*antibakteriální, působí proti plísním, legionelle

* vhodné i pro provozy, které přicházejí do styku s potravinami

*ředitelné dle znečištění

* jemná vůně eucalyptu

* sprej s ruční pumpičkou 0,5l

 

CARLYBIO

 


 

Dekontaminační čistící prostředek pro chladicí a klimatizační systémy

 


 

Použití: Desinfekce chladicích a klimatizačních systémů ( lamel výparníků, nádob na kondenzát, filtrů), povrchů v potravinářských provozech (chladíren, profesionálních kuchyní...), ventilačních rozvodů (CMV...) jako baktericidní a fungicidní prostředek a jako prostředek proti vzniku zápachu (pro okamžitou likvidaci, prevenci a nápravu)

 

Návod k použití: Naneste na čistý povrch (nejprve očištěný CARLYCLEAN) a nechte působit 5 - 20 minut. Omytí pitnou vodou je povinné pro povrchy, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami. Pravidelná desinfekce zabraňuje vývoji mikroorganismů.

 


 

Baktericid

 

Fungicid

 


 

UPOZORNĚNÍ

 

Prostředek dráždí kůži. Způsobuje silné podráždění očí. Velmi toxické pro vodní organismy, má dlouhodobé následky. Po použití si pečlivě umyjte ruce a předloktí. Zabraňte úniku do okolního prostředí. Noste ochranné brýle a rukavice. DOSTANE-LI SE DO OČÍ několik minut opatrně vymývejte vodou. Omyjte kontaktní čočky, pokud je zasažený nosí a pokud je lze snadno vyjmout. Stále vymývejte. Pokud podráždění očí přetrvává vyhledejte lékaře.

 

Uchovávejte prostředek uzavřený, v dobře větraném prostoru. Prostředek je určen pro profesionální použití.

 

Složení: 1,8% (m/m) kvarterní amonium,
benzyl C12-16-alkydmetylchlorid (68424-85-1) - TP2

 

Likvidace: Zbytky produktu a jeho obal je třeba odevzdat autorizovanému likvidačnímu místu, s výjimkou vyčištěných obalů, se kterými lze zacházet jako s běžným odpadem.

 

Trvanlivost: 2 roky

----------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

 

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky