REGENERACE,LIKVIDACE CHLADIV

* RECYKLACE CHLADIV

* REGENERACE CHLADIV
* ANALÝZA CHLADIV

* DOKLAD DLE směrnic AHRI - důležité!!!

Vyžadujte u svých dodavatelů regenerovaných chladiv!
* LIKVIDACE CHLADIV

* ODBĚR-ODSÁTÍ CHLADIV ze zařízení na místě dle požadavků zákazníka (cena individuální -dohodou)

* ZAJISTÍME PŘEPRAVU (ADR) nebezpečných látek (cena individuální -dohodou)

* NOVĚ OD 3/2021 - pronájem nových tlakových lahví

 Divize Recyklace chladiv zajišťuje pro zákazníky využití nebo likvidaci použitých (znovuzískaných) chladiv. Jedná se o chladiva, která byla v provozu znečištěna a o chladiva získaná z opravovaných nebo vyřazovaných zařízení. Chladiva odebíráme od servisních organizací v tlakových lahvích nebo přímo u zákazníka včetně odsátí z chladicího zařízení.

Odebraná chladiva jsou považována za nebezpečný odpad a proto je této činnosti poskytována náležitá péče. Tuto činnost provozuje firma EKOTEZ na základě Rozhodnutí a souhlasu Magistrátu hl.města Prahy a  dalších souvisejících povolení.

Dle povahy dodávky použitých chladiv (nebezpečný odpad N140601 nebo N140604) je prováděna recyklace (fyzikální čištění) a přečištěné chladivo je k dispozici k prodeji. Chladivo je samozřejmě pro procesu recyklace analyzováno!

Nepoužitelná chladiva a ostatní zbytky jsou předávány k likvidaci. Tímto postupem firma EKOTEZ spol. s r.o. zajišťuje zacházení s chladivy v intencích zákona 86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší a dle direktiv Evropské komise.

Dále zajišťujeme tyto

 SLUŽBY LABORATOŘE:

* analýza složení chladiva (určení druhu chladiva a %poměru jeho složek)

* analýza vlhkosti chladiva (ppm)
*recyklace chladiva

* regenerace chladiva
*čistící zařízení EkoFlush - odborné čištění chladících a klimatizačních okruhů

 

POKYNY PRO ZÁKAZNÍKY


Před předáním chladiv je nutno uzavřít s námi Smlouvu o dílo a dohodnout termín a místo dodání. Upozorňujeme, že použitá chladiva a podobné látky jsou považována za nebezpečné odpady a takto je nutno s nimi zacházet. Dopravu chladiva k recyklaci chladiva, zbytků k likvidaci, příp. vzorků k analýzám si zajišťuje zákazník sám na vlastní náklady a riziko. 

Nově od 1/7/2016 musí zákazník při odevzdání chladiva uvést svoje IČP (identifikační číslo provozovny).

Pokud jej nemá, postupuje podle metodického pokynu MŽP a vytvoří si jej sám.

Chladivo musí být odevzdáno v provozuschopných tlakových lahvích. Firma EKOTEZ nabízí zapůjčení sběrných tlakových lahví po dobu 30 dní bezplatně,za další období se účtuje nájemné ve výši 3,- Kč/den (týká se POUZE  firem , které mají s naší společností uzavřenu Smlouvu o dílo a lahve používají na odevzdání chladiv k zneškodnění! )  


                                            * CENÍK SLUŽEB vč. LABORATOŘE  ke stažení*

Novela zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.... Zákon 89/2017

Jaké sankce hrozí certifikovaným osobám a provozovatelům zařízení při nedodržení zákona 89/2017?Kontakty:
laborator@ekotez.cz
Jana Čadová, příjem zakázek
jana.cadova@ekotez.cz
+420 221 599 104, 605 572 668 

                                                

Řadit podle: Názvu  Ceny↑  Ceny↓
pouze položky skladem

Žádné produkty