Aktuality

25. 08. 2020 |RSS Feed EKOTEZ PARTNER PROJEKTU LIFE

Autor: Administrator

Projekt LIFE18 CCM/PL/001100 Nadace PROZON pro ochranu klimatu byl zahájen 1.července 2019 a je spolufinancován Evropskou unií.

 Koordinátorem projektu je Nadace PROZON pro ochranu klimatu , spolupracujícími firmami jsou Chemat Sp. z o.o. Polsko

 a EKOTEZ spol.s r.o. Česká republika.   

Cílem projektu je omezení emisí fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry z odvětví chlazení a klimatizace.

Zpracováním již použitých odpadních chladiv na chladiva s obnovenou plnou hodnotou a jejich opětovné

uvedení na trh EU se sníží poptávka po primárních chladivech.Projekt bude rovněž zahrnovat snížení specifických

 emisí vyplývajících z vysokých nákladů na nakládání s chladivovým odpadem, a to bezplatným přijetím odpadu

ke zpracování v zařízení.

Předpokládá se, že na konci projektu bude snížení emisí HFC dosaženo na úrovni 74 000 t ekvivalentu CO2 / rok.

Jeho celková hodnota je 1 953 715 EUR, z čehož financování z programu LIFE činí 54,84% , tj. 993 683 EUR.

Více k projektu LIFE

 Ostatní aktuality z 25. 08. 2020

Aktuality z 02. 07. 2020

Zobrazit všechny aktuality z 02. 07. 2020 na jedné stránce


Starší aktuality

Archiv aktualit