klíč pro přenos parametrů regulátorů Dixell
 
HOT KEY Dixell
Vaše cena: 241,- Kč s DPH (199,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   34300188
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 11. 11. 2019.

Návod k použití "Hot key" pro programování přístrojů Dixell

Zavádění (z programovacího klíče "Hot key" do přístroje)

1. Vypněte přístroj.

2. Vložte “Hot Key”

3. Zapněte přístroj.

4. Seznam parametrů programovacího klíče "Hot Key" se automaticky zavede do paměti přístroje, zobrazuje se blikající hlášení "dol".

5. Při ukončení se zobrazí “End” a po 10 sekundách se přístroj restartuje a pracuje s novými parametry.

Vyjměte “Hot Key”. Pokud se rozbliká hlášení "err", zanemá to, že programování selhalo. V tomto případě jednotku vypněte a zapněte ji, jestliže chcete zavádění restartovat znovu, nebo pro zrušení operace odstraňte programovací klíč "Hot Key". Jedním z důvodů selhání programování může být nekompatibilita obsahu paměti.

Přenos (z přístroje do programovacího klíče "Hot key" key”)

1. Když přístroj zapnut , vložte programovací klíč "Hot Key" a stiskněte klávesu ¿ (UP -šipka nahoru); u přístrojů řady XC807-XC911M stiskněte šipku nahoru u kompresorové sekce ; zobrazí se hlášení "uPL" a hodnoty parametrů se zapíšou do paměti “Hot key”.

2. Po skončení fáze přenosu dat se na přístroji zobrazí následující hlášení: "end" pro správné naprogramování. "err" pro nesprávné naprogramování. V tomto případě stiskněte klávesu "SET", jestliže chcete naprogramování restartovat znovu, nebo odstraňte nenaprogramovaný programovací klíč "Hot Key".

3. Vyjměte “Hot Key”. Kompatibilita pro přenos parametrů na více přístrojů pomocí "Hot key"

Pro přenos parametrů pomocí Hot key na více přístrojů musí být splněny tyto podmínky:

1) stejný model přístrojů

2) stejná mapa parametrů (parametr Ptb)

3) stejná verze softwaru (parametr rEL)

Mapa parametrů a verze softwaru jsou dány výrobcem a mění se jen občas . Případné hromadné nasazení přístrojů s "Hot key" doporučujeme konzultovat s výrobcem.