barvivo UV 7,7ml pro chladivo R1234yf s aplikátorem 99.662
 
Vaše cena: 369,- Kč s DPH (305,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   12300006
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 05. 08. 2014.

barvivo UV 7,7ml pro chladivo R1234yf s aplikátorem 99.662

barvivo pro detekci úniku chladiva s dávkovacím aplikátorem

---------------------------------------------------------------------------------

Směs není klasifikována jako nebezpečná  podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H413  Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy