barvivo UV 250ml pro chladivo R1234yf 99.603
 
Vaše cena: 901,- Kč s DPH (745,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   12300005
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 05. 08. 2014.

barvivo UV 250ml pro chladivo R1234yf 99.603

fluorescenční barvivo pro detekci úniku chladiva

---------------------------------------------------------------

Směs není klasifikována jako nebezpečná  podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H413  Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy